خط تولید

خط تولید مقوا شامل دو قسمت تولید و قسمت تکمیلی می باشد. دستگاه مقوا سازی شامل قسمت های مخزن هدباکس (headbox) ، توری ، ساکشن باکس(suction box)، رول های پرسی ، سیلندر های خشک کن ،رول پیچ (جمع کننده مقوا)می باشد. خمیر آماده شده از آخرین مخزن (check box)به درون هدباکس ماشین ارسال می شود.

در قسمت پایین و نزدیک توری ، هدباکس دارای دریچه ای در عرض می باشد که اهرم هایی میزان با و بسته بودن این دریچه را تنطیم می کند. میزان ضخامت و گرماژ مقوا به وسیله میزان اختلاط آب و خمیر و میزان باز بودن این دریچه تعیین می شود(سرعت دستگاه ثابت است) با باز بودن دریچه یک لایه خمیر در عرضبر روی توری بر روی توری در حال حرکت تشکیل می شود. در طرفین تیغ فوق اهرمهایی قرار دارد که میزان عرضی خمیر خروجی را تعیین می کند.(بسته به عرض مقوای مورد درخواست)لایه خمیر تشکیل شده به تدریج که به همراه به تدریج که به همراه توری به جلو حرکت می کند آب خود را در اثر نیروی ثقل از دست می دهد در قسمت جلویی ، توری از روی محفظه ای منفذدار (suction box) که به وسیله وکیوم پمپ دارای فشار مکش می باشد عبور کرده که در اثر این مکش آب بیشتری از خمیر جدا می شود.